Upozornenie pre občanov

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.
Vyzýva preto všetkých svojich odberateľov a majiteľov nehnuteľností, aby si vo všeobecnom i vlastnom záujme bezodkladne prekontrolovali stav týchto zariadení a vykonali účinné opatrenia pred ich zamrznutím, hlavne riadnym uzatvorením poklopov vodomerných šácht a pivničných priestorov, v prípade potreby aj aplikáciou izolačných materiálov. Táto výzva platí aj pre prípadné ďalšie obdobia hlbokých mrazov počas celého zimného obdobia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ďakuje svojim odberateľom za pochopenie.
Posledná úprava Piatok, 23 Február 2018 12:17
 

Zrušenie mobilných telefónnych čísel

Mobilné telefónne čísla na zamestnancov obecného úradu (Matrika, Správa dane, Ekonomické oddelenie, Personálne oddelenie) fungujú len do 28.2.2018.

Zamestnancov môžete kontaktovať cez pevnú linku. Čísla nájdete na stránke obce v Kontaktoch.

Posledná úprava Štvrtok, 15 Február 2018 09:48
 

Bezplatné právne poradenstvo pre občanov

Obec Zákopčie oznamuje obyvateľom možnosť využiť bezplatné právne poradenstvo v rozsahu základnej právnej rady v rôznych oblastiach práva (napr. vlastnícke spory, susedské spory, dedičské právo, rodinné právo, pracovnoprávne vzťahy, katastrálne konanie).

 

Dňa 15.3.2018 o 15:00 hod. na Obecnom úrade v Zákopčí (v zasadačke) bude JUDr. Peter Strapáč, PhD. vykonávať pre občanov Zákopčia bezplatné právne poradenstvo.

 

Takže ak potrebujete právne poradiť, využite túto službu. Je dostupná bezplatne pre každého obyvateľa našej obce.

Posledná úprava Streda, 31 Január 2018 07:11
 

Nová predajňa COOP Jednota v našej obci

DSC_2753V stredu 24.1.2018 o 9:00 hodine sa pre zákazníkov otvorili dvere novej predajne Supermarketu COOP Jednota v miestnej časti u     Fľašíka. Predajňa ponúka široký sortiment čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, ovocia, zeleniny, čerstvého pečiva a tisíce ďalších produktov, a to nielen potravín, ale aj drogérie, kozmetiky a sezónneho tovaru. Predajňa je vybavená 2 pokladničnými miestami.

 

 

 

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok od 6:00 do 18:00 hod.

sobota od 6:00 do 12:00 hod.

nedeľa od 8:00 do 12:00 hod.

Posledná úprava Piatok, 02 Február 2018 12:24
 

OZNÁMENIE nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Zákopčí

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Zákopčí p. Milanovi Franekovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 18.12.2017, keď bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca" doručená na Obecný úrad v Zákopčí. Pán Milan Franek v súlade s § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Zákopčí.

 

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak vznikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.

Posledná úprava Piatok, 22 December 2017 09:26 Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 12

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!