Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce

info_tabulaV rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie uskutočnil projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Obec prispela 5 % z rozpočtu obce. Stavebné práce boli zahájené v auguste 2010 a dokončené v auguste 2011.

Projektant stavby: Firma ARCHEKTA s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák

ul. 17. novembra 2868,022 01 Čadca

Dodávateľ stavby: M – SILNICE a.s. Pardubice, Husova 1697

 


STAVEBNÉ ČLENENIE NA OBJEKTOVÉ SKLADBY


A1 AKTIVITA : revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Zákopčie


A1.1. Skupina oprávnených výdavkov : 717001 realizácia nových stavieb
SO 01.01. Súbor prvkov drobnej architektúry v priestore pred kostolom
SO 01.02. Súbor prvkov drobnej architektúry za pomníkom
SO 01.03. Súbor prvkov drobnej architektúry vstup do obce u Fľašíka
SO 02.01. Súbor prvkov verejnej zelene pred kostolom
SO 02.02. Súbor prvkov verejnej zelene za pomníkom
SO 02.03. Súbor prvkov verejnej zelene vstup do obce u Fľašíka
SO 03.01. Verejné osvetlenie vstupu do obce u Fľašíka
SO 04.01. Chodník – prepojenie amfiteátru s priestorom pri kostole
SO 04.02. Chodník – úsek medzi 2xb.j. a odbočka k ZŠ
SO 04.03. Chodník – úsek medzi obchodným strediskom a OÚ
SO 04.04. Chodník – prepojenie verejných WC a amfiteátra
SO 06.01. Verejné WC v Ústredí
SO 07.01. Lávka pred kostolom


A1.1. Skupina oprávnených výdavkov : 717002 rekonštrukcia a modernizácia


SO 08.01. Rekonštrukcia prvkov drobnej architektúry – stred u Fľašíka
SO 09.01. Rekonštrukcia pútača vo vstupe do obce
SO 10.01. Rekonštrukcia autobusovej zastávky u Fľašíka
SO 10.02. Rekonštrukcia čakárne v Ústredí
SO 11.01. Rekonštrukcia verejných plôch v Ústredí
SO 11.02. Rekonštrukcia verejných plôch pred bývalým OÚNZ
SO 11.03. Rekonštrukcia verejných plôch pred obchodným strediskom

  

 

Posledná úprava Pondelok, 11 Marec 2013 06:56  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!