Nezodpovednosť pri separácii domového odpadu

Na odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme. Tým sa však druhý život PET fliaš, papiera, či skla len začína. Všetky odpady, ktoré sú v jednotlivých kontajneroch, je potrebné najprv dotriediť. Na triediacej linke sa odpad triedi na jednotlivé druhy podľa ich ďalšieho využitia a zároveň sa odstraňujú nežiadúce prímesi, nečistoty a odpad, ktorý tam nepatrí. Dôležité pri tom je, aby sa jednotlivé druhy separovaného odpadu nepomiešali, lebo tým sa znehodnotí celý jeho obsah. Recyklácia teda začína triedením odpadu doma, v práci, v škole. Ekonomický prínos triedeného zberu a recyklácie je v úspore primárnych surovín, energie, finančných nákladov na ne, úspora miest na skládkach odpadov, zníženie zaťaženia životného prostredia a zdravia ľudí pri ťažbe primárnych surovín a pri zneškodňovaní odpadov.

Žiaľ ešte stále sa nájdu nezodpovední občania, ktorí prispievajú k tomu, aby sa náklady na zber odpadu zvyšovali. V separovanom odpade sa nachádza aj ostatný komunálny odpad, napr. na sklených nádobách nechávajú občania kovové uzávery, v plastoch sa nachádza papier, znečistené nádoby a odpad, ktorý do separovaného odpadu nepatrí. Obec Zákopčie každoročne dotuje likvidáciu odpadov. Ak sa občania nezačnú správať zodpovednejšie k separácii odpadu, sami prispievajú k tomu, že náklady na komunálny a separovaný odpad bude musieť obec zvyšovať. Spôsob separovania v našej obci možno vidieť na nasledujúcich záberoch.

 

Posledná úprava Utorok, 29 Máj 2012 11:42  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!