Zber a spracovanie starých vozidiel

Spoločnosť ŽOS - EKO s.r.o. Vrútky najväčší a najspoľahlivejší spracovateľ starých vozidiel na Strednom Slovensku Vám oznamuje, že Vám ponúka bezplatnú službu týkajúcu sa odberu a ekologického spracovania autovraku.
Pričom majiteľ autovraku dostane na mieste doklad o prevzatí autovraku na odhlásenie z evidencie na dopravnom inšpektoráte. Spoločnosť ŽOS – EKO si ho príde prevziať až k Vám do dvora. Táto spoločnosť zbiera a spracováva staré vozidlá všetkých značiek. Staré vozidlá môžu byť poškodené, havarované alebo nepojazdné.
Kontaktujte sa na Obecnom úrade v Zákopčí u pani Danici Kolosovej, t.č.: 041 43 44 139, kde Vám dajú bližšie informácie.
Posledná úprava Piatok, 25 Október 2013 10:41  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!