Oznam pre občanov napojených na verejnú kanalizáciu

Žiadame občanov obce Zákopčie napojených na verejnú splaškovú kanalizáciu, aby neodvádzali dažďovú, povrchovú a podzemnú vodu z odvodňovaných nehnuteľností do splaškovej kanalizácie prevádzkovanej firmou Sevak. Firma Sevak a.s. Žilina plánuje vykonávať kontrolu jednotlivých kanalizačných prípojok, pričom v prípade zistenia nepovoleného vpúšťania vôd do kanalizácie bude voči majiteľom nehnuteľností vyvodená zodpovednosť.
Posledná úprava Štvrtok, 27 Február 2014 10:10  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!