OZNÁMENIE nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Zákopčí

Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Zákopčí p. Milanovi Franekovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 18.12.2017, keď bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca" doručená na Obecný úrad v Zákopčí. Pán Milan Franek v súlade s § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Zákopčí.

 

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak vznikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.

 

 

V zmysle § 192 ods. 2 zákona 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Zákopčie Ing. František Hažík dňom 22. 12. 2017 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

 

                                                      Eduarda Franeka

 

s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 22.12.2017. Novo nastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva § 25 ods. 1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Po zložení sľubu sa poslanec obecného zastupiteľstva Eduard Franek ujme výkonu svojej funkcie.

 

 

V Zákopčí, 22.12.2017

 

 

                                                                              Ing. František Hažík, starosta

 

Oznámenie - TU

Zápisnica - TU

Vzdanie sa mandátu Milan Franek - TU

Čestné prehlásenie Jozef Rovňaník - TU

Posledná úprava Piatok, 22 December 2017 09:26  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!