Príručky Okresného úradu v Čadci

Prinášame vám praktické príručky, ktoré nám poskytol Okresný úrad v Čadci, odbor krízového riadenia.

 

Príprava na civulnú ochranu - TU

Ochrana pred povodňami - TU

Kontakt na odbor krízového riadenia Okresného úradu Čadca - TU

Čo robiť počas horúčav - TU

Ebola - TU

Skladačka Civilnej ochrany - TU

Skladačka HaZZ - TU

Skladačka ZZS - TU

Skladačka PZ SR - TU

Skladačka Mestská polícia - TU

 

 

Posledná úprava Piatok, 24 November 2017 06:45
 

Oznam pre rodičov, ktorým študujú deti na strednej alebo vysokej škole

Článok je uverejnený na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca.

http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=521589

Posledná úprava Utorok, 18 August 2015 12:13
 

Odpredaj nepotrebného materiálu

1. Obec Zákopčie ponúka odpredaj starých použitých tehál z bývalej materskej školy. Tehly sú v sklade bývalej MŠ.

Cena dohodou.

2. Organizácia verejnoprospešný služieb Zákopčie odpredáva nepotrebný materiál – čerpadlá 2 ks (výtlak 110 m)

Cena dohodou.

kontakt: 0902 370 210

Posledná úprava Streda, 16 Apríl 2014 06:51 Ďalšie informácie...
 

Oznam - hrobové miesta

Hrobové miesta
Viacerí občania si ešte neboli zaevidovať hrobové miesta. Do konca roka 2008 bolo potrebné na OVPS Zákopčie uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú s tým, že poplatok sa zaplatí na 10 rokov. V prípade, že ste si v uvedenom termíne neuzatvorili zmluvy a nezaplatili ste stanovený poplatok, bude plynúť 3-ročná výpovedná lehota odo dňa, odkedy nebolo nájomné za hrobové miesto zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o 3-ročné uloženie. Ak sa nikto neprihlási po uplynutí tejto lehoty, bude hrobové miesto zrušené.


Výška poplatkov: jednohrob – 15,00 eur, dvojhrob – 25,00 eur, trojhrob - 30,00 eur, detské hroby do 10 rokov – bez poplatku, urnový hrob - 8,00 eur, hrobka - 100,00 eur 


Pohreb
V prípade pohrebu je občan povinný nahlásiť to na obecnom úrade – matrike a taktiež u prevádzkovateľa pohrebiska - OVPS Zákopčie u pani Kolosovej, kôli evidencii hrobového miesta.


Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

Posledná úprava Pondelok, 06 Máj 2013 11:29 Ďalšie informácie...
 

OZNAM pre pacientov

Obec v spolupráci s lekárňou JUKA Raková ponúka pre pacientov zdravotného strediska Zákopčie novú službu a to:
Bezplatný rozvoz liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych pomôcok /plienky,../ a voľnopredajného sortimentu lekárne. Uvedený sortiment Vám bude dodaný v poobedňajších hodinách priamo do domu. Stačí ak necháte recepty, poukazy a požiadavku na dokúpenie voľnopredajných liekov v ambulancii u zdravotnej sestry.
Bližšie informácie u zdravotnej sestry obvodného zdravotného strediska Zákopčie.

 

Info: 43 41 156 alebo 0905 107 319

Posledná úprava Streda, 31 Október 2012 13:23
 


Stránka 1 z 2

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!