Obecné zastupiteľstvo:

Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca do Obecného zastupiteľstva v Zákopčí - TU

  • Eduard Franek
  • JUDr. Marta Franeková
  • Milan Hlasica
  • František Klučka
  • Vladimír Kupka
  • Ján Plaček
  • Michal Plaček
  • JUDr. Jaroslav Roman
  • Vladimír Tischler

 

Prezenčná listina poslancov a členov komisií na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

 

 

Meno, priezvisko                                Obecné zastupiteľstvo za 1. polrok 2015    
                                                                                

                                       12.12.2014           13.2.2015              27.3.2015             15.5.2015             26.6.2015              
                                             
1. Milan Franek                       P                          P                                P                        N-O                        P                    

2. JUDr. Marta Franeková        P                         P                                P                            P                         P                

 
3. Milan Hlasica                       P                        P                                P                            P                         P                     

4. František Klučka                  P                        P                                P                            P                         P                    


5. Vladimír Kupka                    P                       N-O                             P                            P                         P                    


6. Ján Plaček                           P                         P                                 P                          N-O                      P                 


7. Michal Plaček                       P                        P                                 P                              P                        P              

  
8. JUDr. Jaroslav Roman          P                        P                                P                               P                         P               


9. Vladimír Tischler                 P                         P                                P                               P                          P              


                                                           

                                                          Obecné zastupiteľstvo za 2. polrok 2015


                                          18.9.2015             27.11.2015                        

1. Milan Franek                      P                               N

2. JUDr. Marta Franeková       P                                P

3. Milan Hlasica                     N                                P

4. František Klučka                 P                               P

5. Vladimír Kupka                   P                               P

6. Ján Plaček                          P                               P

7. Michal Plaček                      P                              P

8. JUDr. Jaroslav Roman         P                              P

9. Vladimír Tischler                P                               P                                                  Obecné zastupiteľstvo za 1. polrok 2016                    2. polrok 2016


                                             22.1.2016             1.4.2016            17.6.2016           9.9.2016      3.10.2016     9.12.2016

1. Milan Franek                          P                           P                           P                      P                             P               P

2. JUDr. Marta Franeková           P                           P                           P                      P                             P               P

3. Milan Hlasica                         P                           P                           P                      P                             P                P

4. František Klučka                    P                           P                            P                                                P                N-O

5. Vladimír Kupka                      N-O                       P                            P                     N-O                          P                P

6. Ján Plaček                             N                          P                           N-O                  N-O                           P               P

7. Michal Plaček                        N                           P                            P                     P                              P                P

8. JUDr. Jaroslav Roman            P                          N-O                        P                      P                              P                P

9. Vladimír Tischler                    P                           P                          P                      P                              P                P 


                                                                                                                                                                                                


                                Obecné zastupiteľstvo za 1. polrok 2017                  2. polrok 2017

                                                          

                                              10.3.2017                     16.6.2017                  14.9.2017                 15.12.2017

 

1. Milan Franek                             P                                 P                               N-O                              P

2. JUDr. Marta Franeková              P                                 P                               P                                  P

3. Milan Hlasica                             P                                P                                P                                  P

4. František Klučka                        N-O                            N-O                             N-O                              P

5. Vladimír Kupka                           P                                P                                N-O                              P

6. Ján Plaček                                 P                                N-O                             P                                 P

7. Michal Plaček                             P                                P                                 P                                 P

8. JUDr. Jaroslav Roman                P                                P                                 P                                 P

9. Vladimír Tischler                        P                                P                                 P                                 P


                                             

                                               Obecné zastupiteľstvo za 1. polrok 2018


1. Eduard Franek

2. JUDr. Marta Franeková

3. Milan Hlasica

4. František Klučka

5. Vladimír Kupka

6. Ján Plaček

7. Michal Plaček

8. JUDr. Jaroslav Roman

9. Vladimír Tischler


 

 

 Pprítomný

 Nneprítomný
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!