Ocenenie nášho rodáka ThDr. Ladislava Ostráka

ladislav_ostrakKysucká kultúrna nadácia schválila nomináciu nášho významného rodáka – odborného asistenta ThDr. Ladislava Ostráka – na udelenie titulu Osobnosť Kysúc 2016 v kategórii za celoživotné duchovné dielo. Na Novoročnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 12. januára 2017 v Kultúrnom dome v Čadci, odovzdal starosta Ing. František Hažík dekanovi ThDr. Ladislavovi Ostrákovi ocenenie Osobnosť Kysúc.

 

Koledníci zo Zákopčia na novoročnej svätej omši so Svätým otcom

koledniciKoledníci zo Zákopčia boli zavinšovať v Ríme, kde sa zúčastnili novoročnej svätej omše so Svätým Otcom. Navštívili aj otca kardinála Jozefa Tomku, ktorému zaspievali a zavinšovali. Zákopčania reprezentovali 25 tisíc koledníkov Dobrej noviny z celého Slovenska. 

Viac o ceste koledníkov zo Zákopčia nájdete: TU

 

ŠACHOM cez Vianoce v Zákopčí

Na sklonku minulého roka, vo štvrtok 29. decembra, sa v Zákopčí U Fľašíka (Bakchus) uskutočnil 1. ročník Šachového Holeštiakovho memoriálu (ŠACHOM), na ktorom sa zúčastnilo 34 dvojčlenných družstiev zložených výhradne z rodinných príslušníkov. V deviatich kolách tohto nevšedného turnaja si sily zmerali viacerí fidemajstri (FM), majstri Slovenska, slovenskí šachoví reprezentanti, ale aj nadšenci, začiatočníci, vrátane viacero tímov zo Zákopčia alebo pôvodom zo Zákopčia. Nechýbali ani prekvapujúce výsledky. Dôležitá však bola správna, pohodová, vianočná atmosféra, hoci bojovnosť nikomu nechýbala. Víťazom sa stal tím Briestenských (Slovan Bratislava) pred Zvaríkovcami (Mladosť Žilina), Špiriakovcami (ŠK Nesluša), Tomčíkovcami (TJ Rajecké Teplice), Holeštiakovcami (Caissa Čadca), Červeňovcami (Caissa Čadca), Šustekovcami (Mladosť Žilina) a ďalšími. Najlepším hráčom na prvej šachovnici sa stal Juraj Tatarka (Caissa Čadca), najlepšou na druhej šachovnici bola Alexandra Zvaríková (Mladosť Žilina). Na úvod sa prihovoril prítomným starosta obce František Hažík, ktorý venoval ďalšie ceny pre víťazné družstvá. Nasledovala krátka prednáška o zaujímavostiach z histórie Zákopčia od historika Martina Turóciho. Súčasťou turnaja boli dve tematické výstavy: Kráľovská hra očami detí, Šach ako inšpirácia v umení. Dôstojný cenový fond, trofeje, vecné ceny vytvárali slušnú motiváciu. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o tento turnaj - rodine Pavla Holeštiaka, Kysuckej šachovej škole, OR SNS Čadca, VZLET Čadca, Urpiner. Poďakovanie patrí i mediálnym partnerom, ktorými boli Týždenník Kysuce, Extra plus, Slovenské národné noviny, Kultúra a Svedectvo, www.chess.sk . Tešíme sa už na druhý ročník, ktorý sa uskutoční 29.12. 2017 v Zákopčí.

vitazi_sachoveho_turnaja

 

 

Správa CHKO Kysuce

Štátna správa prírody Slovenskej republiky – Správa CHKO Kysuce navrhuje územie SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného zoznamu území európskeho významu.


Informácie o základných údajoch o navrhovanom území:


1. Vymedzenia územia:
 -  názov navrhovaného územia Zákopčianske lúky
 -  navrhovaná výmera územia 145,298 ha, z toho v Zákopčí 96,1242 ha


2. Podrobnosti o ochrane:
-  odôvodnenie návrhu ochrany (biotopy, druhy európskeho významu):
Územie zahřňa hodnotné ukážky zachovalých biotopov pasienkov s psicou tuhou a podhorských kosných lúk a mezofilných pasienkov. Hodnotný je prioritný biotop európskeho     významu psicové porasty na viacerých miestach v hrebeňových a podhrebeňových polohách, miestami s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín (vstavačovec bazový Dactylorhiza sambucina, horček žltavý karpatský Gentianella lutescens ssp. Carpatica)


- súčasný stupeň ochrany:
Územie sa nachádza v 1. stupni ochrany.
- návrh stupňa ochrany:
Pre územie sa navrhuje 2. stupeň ochrany.

Ďalšie informácie...
 

Zrušené hrobové miesta

V zmysle § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. uplynula dňa 31.10.2015 3-ročná výpovedná lehota na zaplatenie prenájmu hrobových miest. 
Nezaplatené hrobové miesta, ktoré neboli k tomuto dňu zaplatené, sú zrušené a príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec.

Tel. č.: 041/43 44 139, 0911 315 606

 

Ako naložiť s použitými pneumatikami

          S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon č. 79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa jeho znenia, nemôžu byť pneumatiky umiestnené vo veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec dvakrát ročne. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov.
Podľa § 69 uvedeného zákona, spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík. Tento zber musí byť bezplatný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
Distribútorom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, za distribútora pneumatík sa považuje ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. 

Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky neumiestňovali do veľkoobjemového odpadu, a aby sa opotrebovaných pneumatík nezbavovali odhadzovaním na verejné priestranstvá a na brehy vodných tokov. Použité pneumatiky odovzdajte v najbližšom pneuservise bez ohľadu, kde ste pneumatiky zakúpili. Žiadame rešpektovať novú legislatívu v odpadovom hospodárstve.
 


Stránka 5 z 12

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!