Zverejnenie zámeru obce Zákopčie predať časť svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Zákopčie  v zmysle § 9a  ods. 8  písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  v Zákopčí č. 48/2016 zo dňa  9.12.2016 zverejňuje zámer predať časť svojho  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom predaja je parcela  C-KN 641/6 – trvalé trávnaté porasty  o výmere 257 m2 vedená  na
 LV č. 1122 obce Zákopčie.


Žiadateľom o kúpu uvedenej parcely je Michal Striček a manž. Mgr. Veronika Stričková, obaja bytom Zákopčie Stred 959. 


Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku sú zabudované inžinierske siete, preto nemôže byť využitý ako stavebný pozemok. Pozemok bude slúžiť ako prístup k ďalším pozemkom.


Všetky náklady súvisiace s predajom predmetného pozemku bude znášať kupujúci.

 


Oznam zverejnený dňa 23.12.2016
                                                        Ing. František Hažík

                                                              starosta obce

 


 

Zákopecká hasičská 60-tka

V sobotu 2.7.2016 sa stretlo 47 detí nielen z Kysúc, ale i z Oravy, spod Tatier a z Kolárovic na súťaži Zákopecká hasičská 60 – tka, ktorú organizoval DHZ obce Zákopčie Tarabov. Táto súťaž sa konala prvý krát v obci Zákopčie a druhý krát na Kysuciach. Minulý rok sa konal kemp v Podvysokej, kde Kysučania získali prvý kontakt s touto disciplínou v hasičskom športe.

Slniečko svietilo. Trať bola upravená. Atmosféra perfektná. Guláš chutný. A toto všetko ovplyvnilo aj výsledky žiakov, z ktorých niektorí prekonali svoj osobný rekord (Marek Švajka: 12,16 s). Mnohé deti súťažili prvý krát a už sa tešia na ďalšie súťaže.

 

 

Výstavba nového 11-bytového nájomného domu

V obci Zákopčie, v časti Stred sa v máji 2016 dokončila výstavba nového bytového domu. Každý byt má samostatné plynové kúrenie, kuchynskú linku, sociálne zariadenie a 3-izbové byty majú balkóny. Bytovka bola postavená za pomoci dotácie vo výške 227 780 eur z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Ďalšie informácie...
 

Okresný úrad Čadca - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Informácie pre vodičov,
v  akej lehote má byť vykonaná kontrola (či už sa jedná o technickú kontrolu, alebo emisnú kontrolu) na vozidle resp. aká lehota je stanovená zákonom 725/2004 Z.z. pre vozidlo tej alebo inej triedy. Tieto informácie nájdete v prehľadnej tabuľke, ktorú vypracoval Okresný úrad v Čadci - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ktorá disponuje vypovedacou schopnosťou vrátane jednoduchej vizualizácie s popisom. Informácie o jednotlivých kategóriách je možné vyčítať z osvedčenia o evidencii vozidla ,,časť II" – zjednodušene povedané: ,,Veľký technický preukaz". Tabuľka - TU

 

Mliečny expres - zmena času predaja

Poľnohospodárske družstvo AGROFIN so sídlom Dolný Hričov oznamuje zmenu harmonogramu predaja mlieka a mliečnych výrobkov v našej obci.
Predaj sa bude uskutočňovať v pravidelných časových intervaloch okrem sviatkov. 

 _milchprodukte

             KAŽDÝ PIATOK                                

v čase od 14:40 - 14:55 hod. u Fľašíka

v čase od 15:00 - 15:20 hod. U Tarabov


 

Zmena harmonogramu je platná od 22.01.2016.

 

OZNAM pre pacientov

Od 1.11.2015 je ambulancia praktického lekára MUDr. Drexlerovej presťahovaná do Čadce.

Bližšie informácie: TU

 


Stránka 6 z 12

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!