Stretnutie jubilantov 2017

Ani tento rok obec nezabudla na svojich jubilantov 70,80 a 90 – ročných a pozvala ich z príležitosti Mesiaca úcty k starším vo štvrtok 26.10. 2017 na slávnostné posedenie do zasadačky Obecného úradu v Zákopčí. Našim pozvaným pripravili deti z folklórneho súboru Studnička a Materskej školy v Zákopčí pod vedením svojich učiteľov veľmi pekný kultúrny program. K prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. František Hažík a osobne im odovzdal vecný dar. Všetci jubilanti sa podpísali do Pamätnej knihy.

 

Oslávencom prajeme ešte veľa rokov prežitých v zdraví a spokojnosti .

 

 

Ďakujeme zúčastneným, že prijali pozvanie na posedenie a účinkujúcim za pekný umelecký prejav.
Ďalšie informácie...
 

VII. ročník futbalového turnaja O putovný pohár Fedora Flašíka

V nedeľu 30. júla 2017 sa konal v obci Zákopčie už VII. ročník futbalového turnaja O putovný pohár Fedora Flašíka. Podujatie otvoril starosta obce Zákopčie Ing. František Hažík a predseda TJ Slávia Zákopčie Ing. Martin Čulák. O putovný pohár hrali štyri družstvá: TJ Slávia Zákopčie, FK Slávia Staškov, FK Polom Raková a TJ Kysučan Ochodnica. Víťazom sa stalo mužstvo TJ Slávia Zákopčie.

 

10. ročník Kopaničiarskych hodov v Zákopčí

V dňoch 24.-25. júna 2017 sa v areáli Pod hríbom konal jubilejný 10. ročník Kopaničiarskych hodov pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa, patróna nášho kostola.
Toto dvojdňové podujatie zorganizovali: obec Zákopčie a Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Ústredie. Kultúrny program finančne podporili obec Zákopčie, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Žilinský samosprávny kraj.
V sobotu večer organizoval hodovú zábavu Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie – Ústredie, ktorý sa postaral v nedeľu aj o občerstvenie a poriadok v areáli. Nedeľa pokračovala svätými omšami v kostole sv. Jána Krstiteľa a o 13:00 hod. začal kultúrny program v areáli Pod hríbom, na ktorom vystúpili: Detský folklórny súbor Studnička, Ľudová hudba Capkovci, Mažoretky Astry, Folklórny súbor Jedľovina, Bratia Tischlerovci, Folklórna skupina Vysočanka, Heligónka z chotára, Ľudová hudba bratov Kubalovcov, Sestry Bacmaňákové a Bystrická kasňa.

 

  

 

Deň rodiny 2017

Deň rodiny bol vyhlásený OSN ešte v roku 1993. Prvýkrát sa vo svete pripomínal Medzinárodný deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete.

 

V našej obci sme oslávili tento deň 14. mája 2017 kultúrnym popoludním. Pani učiteľky zo Základnej školy Zákopčie si so svojimi deťmi, mažoretkami Astrami a detským folklórnym súborom Studnička pripravili krásny program spevu, tanca, scénok, básní a riekaniek. Obecný úrad v Zákopčí si uctil všetky prítomné mamy a ženy kvetom. Deti obdarovali svojich rodičov vlastnoručne vyrobeným darčekom.

Ďalšie informácie...
 

Mesiac úcty k starším 2016

Október, mesiac jesenného obdobia, kedy nás príroda svojim umeleckým vyčíňaním ohromuje a pripomína maliarovu paletu, mesiac, ktorý už tradične patrí aj seniorom.
Ako prejav vďaky a úcty pripravila obec Zákopčie pre svojich občanov kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutočnil 20. októbra 2016 v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí. Jubilantom sa prihovoril starosta obce Ing. František Hažík a všetkým srdečne poblahoželal k ich životnému jubileu. O kultúrny program sa postarali deti z materskej školy a detský folklórny súbor Studnička.

Ďalšie informácie...
 

9. ročník Kopaničiarskych hodov

V dňoch 25. – 26. júna 2016 sa konal už 9. ročník tradičných Kopaničiarskych hodov v Zákopčí. Podujatie pripravila obec Zákopčie v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Dobrovoľným hasičským zborom Zákopčie – Ústredie. Podujatie bolo zorganizované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Areál pod hríbom na Majeri ožil v sobotu večer hodovou zábavou, ktorú pripravil Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Ústredie. Tanečníkom hrala do rytmu hudobná skupina Relax.
Nedeľa sa niesla v tradičných ľudových tónoch. Po odpustovej svätej omši, ktorá sa konala v kostole sv. Jána Krstiteľa v Zákopčí, si mohli návštevníci pozrieť tradičné remeselné trhy a v Areáli pod hríbom bol pre divákov pripravený bohatý kultúrny program.
Ďalšie informácie...
 


Stránka 10 z 12

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!